Top

Supplementen en de wet

Supplementen en de wet: wat wij niet mogen zeggen over...


Als het gaat om het aanprijzen van voedingssupplementen of voedingsmiddelen in het algemeen zijn wij gebonden aan Europese wetgeving. Deze wetgeving is bedoeld om u als consument te beschermen tegen niets onzienende booswichten die uit zijn op uw portemonnee en geen enkele waarde hechten aan uw gezondheid.

Dit lijkt een valide argument om het eens te zijn met het reguleren van voedingssupplementen en in het bijzonder de vermarkting hiervan. Booswichten weren door middel van wetgeving. Hoe goed bedoeld ook, deze wetgeving heeft juist een omgekeerde nevenwerking, namelijk dat de booswichten zich niets aan trekken van deze wetgeving of eventuele sancties op het niet naleven ervan. Maar juist zij, die die het beste voor hebben met de consument, mogen zelfs niet eens iets vertellen aan de consument hoe het voedingssupplement een genezende werking heeft en wanneer je als consument er baat bij hebt.
In plaats daarvan zorgt deze wetgeving ervoor dat je uitsluitend zeer vage nietszeggende termen als producent / verkoper van deze producten moet gebruiken om er iets over te kunnen schrijven als bijsluiter bedoeld om de consument te informeren.

De wetgeving waar wij op doelen heet het voedsel en warenwetbesluit. Een overkoepelende wet overschaduwd wordt door wetgeving vanuit Brussel.
 

Warenwetbesluit voedingssupplementen, artikel 6
lid 1c: de aanbevolen dagelijkse portie mag niet overschreden worden
lid 1d: voedingssupplementen mogen niet als substituut voor een gevarieerde voeding worden gebruikt
lid 3: bij voedingssupplementen worden geen vermeldingen gebezigd die beweren of suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan microvoedingsstoffen kan bieden


Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten
Voedingssupplementen worden samen met uitwendig toe te passen producten die qua aanprijzing en/of verschijningsvorm een verwantschap met geneesmiddelen hebben, “gezondheidsproducten” genoemd.
Met als enig onderscheid het niet mogen gebruiken van een geneeskundige aanprijzing worden daarbij aan gezondheidsproducten dezelfde eisen gesteld als aan geneesmiddelen
.


In een behoorlijk aantal gevallen zijn vooral de beweringen uit het warenwetbesluit echter volstrekte bezijden de waarheid! 
Deze wetgeving maakt het voor ons enorm problematisch om exact te vertellen wanneer u baat heeft aan een product of juist wanneer u er goed aan zou doen om juist vanwege een bepaalde werking contact op te nemen met uw arts en of apotheker.

Eerlijk zijn duurt het langst en zo is het.  Een van de simpelste regels die je leert als kind: "niet stelen van anderen", "aardig zijn " en "bemoei je niet met anderen als zij geen kwaad in de zin hebben".
Het lijkt voor de meesten vreemd, maar wij zijn een bedrijf en geen goedheilig man en willen graag een boterham verdienen, maar dat kunnen wij alleen door u goed te dienen. Wij bieden u iets wat u wilt hebben en u wilt dat alleen van ons afnemen en blijven afnemen als wij u netjes en eerlijk behandelen. Maar wij mógen niet eerlijk van de wetgever zeggen dat op basis van 8 van de 10 wetenschappelijke publicaties u baat kunt hebben bij product X als u pijnlijke gewrichten heeft of dat product Y helpt bij een te hoge bloeddruk. 
In plaats daarvan krijg je bewoordingen als "helpt bij soepele gewrichten". Maar hoezo:  "helpt bij soepele gewrichten"? Wat wil dat zeggen? Nou wat bedoelen wij te zeggen is "het helpt bij pijnlijke gewrichten", maar dat mogen wij niet zeggen en in plaats daarvan zijn we door wetgeving verplicht te schrijven "helpt bij soepele gewrichten".
Geen weldenkend mens die ooit op internet zal zoeken naar "helpt bij soepele gewrichten" . Neen, men zoekt naar 'pijnverzachting' 'gewrichtspijn' etc. Dus grote kans dat u een product, waar u baat bij kan hebben misloopt.
 

Met dank aan Brussel, het Ministerie van VROM, dienst Inspectie Volksgezondheid en de Voedsel en Waren Autoriteit. Maar niet heus!